Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (1)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Fond na podporu umenia 8/2020

Táto výzva z dielne FPU podporuje projekty v oblasti divadla, hudby, pôvodnej literatúry, ale aj výskumné a vzdelávacie aktivity.

NOVÁ VÝZVA
Od 25.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 27 dní - DO 23.3.2020

Výška dotácie

max. 60 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora aktivít v oblasti podnikania

Cieľom podpory je cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú rozvoj podnikania.

Od 5.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 3 dni - DO 28.2.2020

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Fond na podporu umenia 7/2020

Táto výzva z dielne FPU podporuje projekty v oblasti literatúry, vzdelávania, odborného výskumu, činnosť galérií a podobne.

Od 3.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 6 dní - DO 2.3.2020

Výška dotácie

max. 60 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

Výzva je zameraná na zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci a témach rozvojového vzdelávania.

Od 31.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 6 dní - DO 2.3.2020

Výška dotácie

max. 30 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora rozvojových intervencií v Afganistane

Výzva je zameraná na zlepšenie kvality vzdelávania s dôrazom na vyššie a odborné vzdelávanie v Afganistane.

Od 31.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 9.3.2020

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel (vývoj)

Výzva je zameraná na vývoj a produkciu audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 223 dní - DO 5.10.2020

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

závisí od podprogramu

Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v audiovizuálnej kultúre a rozvoj audiovizuálnych technológií II.

Výzva je zameraná na podporu odborného výskumu, vzdelávania a edičnej činnosti, ako aj podporu technologickej základne v oblasti výroby, rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 195 dní - DO 7.9.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu (špecifický cieľ 1.1)

Spolupráca kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, zlepšenie vyššieho a celoživotného vzdelávania a zlepšenie cezhraničného vzdelávacieho systému.

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu (špecifický cieľ 1.2)

Spolupráca kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, zlepšenie vyššieho a celoživotného vzdelávania a zlepšenie cezhraničného vzdelávacieho systému.

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %