Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
122

4. kolo výziev rámci programu Digitálna Európa (2024)

calendar
Od 4.7.2024
Do 21.11.2024
calendar
Od 4.7.2024
Do 21.11.2024

Podporované oblasti:

Európska komisia plánuje zverejniť dňa 4.júla 2024 ďalšiu vlnu výziev na predkladanie projektov v celkovom objeme vyše 108 mil. eur v rôznych oblastiach.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby