Všetky granty na jednom mieste

Filter

Filter

115 Aktuálnych výziev
  • 115 Aktuálnych výziev
  • 72 Plánovaných výziev
  • 1117 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

115 výziev
Covid 19

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci BBSK

Cieľom výzvy je modernizácia vybraných stredných odborných škôl v banskobystrickom kraji.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
95%
Ostáva dní
  N/A
Od 31.3.2022
Do vyčerpania financií
Covid 19

SOS Dotácia - druhá vlna

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie SOS dotácie.

Výška dotácie
max. 1 800 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
  N/A
Od 5.11.2020
Do vyčerpania financií
Plán obnovy

Investície do výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE

Cieľom výzvy je zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky.

Výška dotácie
max. 3 000 000 €
Miera dotácie
max. 60 %
Ostáva dní
46
Od 12.5.2022
Do 12.7.2022

Grant na podporu výskumných projektov so zameraním na meranie úrovne finančnej gramotnosti (2022)

Výzva je zameraná na realizáciu prieskumu/výskumu (zber dát a ich analýza) zameraného na meranie úrovne finančnej gramotnosti dospelej populácie s odporúčaným využitím metodiky OECD/INFE.

Výška dotácie
max. 40 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
26
Od 3.5.2022
Do 22.6.2022

Audiovizuálny fond - Výzva 3/2022

Výzva je zameraná na podporu distribúcie a prezentácie audiovizuálnych diel.

Výška dotácie
max. 20 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
199
Od 31.1.2022
Do 12.12.2022

Audiovizuálny fond - Výzva 4/2022

Výzva je zameraná na podporu výskumu, vzdelávania a edičnej činnosti v oblasti audiovizuálnej kultúry v programe a rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike.

Výška dotácie
max. 50 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
101
Od 31.1.2022
Do 5.9.2022

Moderné technológie II. (2022)

Cieľom výzvy je zavedenie inteligentných moderných technológií a vybudovanie WiFi siete.

Výška dotácie
max. 4 000 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
  N/A
Od 16.12.2021
Do vyčerpania financií

Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre Hornú Nitru (2021)

Výzva je zameraná na podporu využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple.

Výška dotácie
max. 7 500 000 €
Miera dotácie
max. 85 %
Ostáva dní
  N/A
Od 24.11.2021
Do vyčerpania financií

Podpora prípravy investičných projektov pre budúce programové obdobie (2022)

Kvalitná príprava eurofondových projektov je náročná. Samosprávam a ďalším subjektom zapojeným do iniciatívy EK Catching-up Regions touto časovo a finančne náročnou úlohou pomôže najnovšia výzva.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
  N/A
Od 19.11.2021
Do vyčerpania financií

Výzva na triedený zber komunálnych odpadov (2021)

Cieľom výzvy je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
  N/A
Od 17.11.2021
Do vyčerpania financií
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.