Všetky granty na jednom mieste

Filter

Filter

78 Aktuálnych výziev
  • 78 Aktuálnych výziev
  • 105 Plánovaných výziev
  • 1385 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

78 výziev
star-blank Nová výzva

Podpora digitálnych zručností žiakov (2023)

Cieľom grantovej výzvy je podporiť žiakov základných a stredných škôl, aby predviedli svoje zručnosti v programovaní s microbitom a ukázali aké funkčné, prototypové riešenia dokážu vytvoriť.

Výška dotácie
max. 1 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
21
Od 26.5.2023
Do 20.6.2023
star-blank Nová výzva

INTERREG SK-HU: Ochrana a zachovanie prírodného kapitálu (2023)

Cieľom výzvy je rozvoj ochrany prírody, zachovanie prírodného kapitálu v prihraničných oblastiach Slovenska a Maďarska.

Výška dotácie
300 000 - 1,5 mil. €
Miera dotácie
80 - 100 %
Ostáva dní
77
Od 24.5.2023
Do 15.8.2023
star-blank Nová výzva

INTERREG SK-HU: Spoločné riadenie rizík (2023)

Cieľom výzvy sú spoločné riešenia protipovodňovej ochrany a riadenia katastrof, zlepšovania kvality vody a odstraňovania znečistenia v cezhraničnom regióne Slovenska a Maďarska.

Výška dotácie
300 000 - 1,5 mil. €
Miera dotácie
80 - 100 %
Ostáva dní
77
Od 24.5.2023
Do 15.8.2023
star-blank Nová výzva

INTERREG SK-HU: Zachovanie miestneho dedičstva (2023)

Cieľom výzvy sú spoločné riešenia protipovodňovej ochrany a riadenia katastrof, zlepšovania kvality vody a odstraňovania znečistenia v cezhraničnom regióne Slovenska a Maďarska.

Výška dotácie
500 000 - 2,5 mil. €
Miera dotácie
80 - 100 %
Ostáva dní
77
Od 24.5.2023
Do 15.8.2023
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti - ostrá výzva (2023)

Cieľom výzvy je navýšiť kapacity ambulantných a pobytových sociálnych zariadení a sociálno-zdravotných zariadení komunitného zamerania a zároveň účelnou renováciou budov prispieť k úspore spotreby energie.

Výška dotácie
min. 100 000 €
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
397
Od 24.5.2023
Do 30.6.2024
star-blank Nová výzva

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti (2023)

Cieľom výzvy je podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023.

Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
max. 95%
Ostáva dní
6
Od 22.5.2023
Do 5.6.2023
star-blank Nová výzva

Študovne v stredoškolských internátoch (2023)

Cieľom výzvy jezabezpečiť materiálno-technické vybavenie v školských internátoch pri stredných školách prostredníctvom počítačov a mutifunkčného zariadenia.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 100%
Ostáva dní
17
Od 22.5.2023
Do 16.6.2023
star-blank Nová výzva

Rozprúdime regióny 2023

Výzva je zameraná na podporu projektov iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktorí prinášajú reálnu zmenu vo svojom bezprostrednom okolí.

Výška dotácie
max. 1 500 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
14
Od 16.5.2023
Do 13.6.2023
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti (2023)

Cieľom výzvy je vytvorenie minimálne 650 lôžok následnej starostlivosti sa vytvorí tak, že sa využijú uvoľnené kapacity akútnych a chronických lôžok po optimalizácii siete nemocníc.

Výška dotácie
41 000 €/1 lôžko
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
48
Od 16.5.2023
Do 17.7.2023
star-blank Nová výzva

Rozvoj slovensko-ukrajinských vzťahov - Deň Ukrajiny (2023)

Cieľom výzvy je rozvíjanie slovensko-ukrajinských vzťahov, podpora začleňovania žiakov z Ukrajiny do slovenských škôl a posilnenie vzájomného kultúrneho a jazykového povedomia žiakov a komunít.

Výška dotácie
max. 550 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
1
Od 16.5.2023
Do 31.5.2023
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.