Všetky granty na jednom mieste

Filter

Filter

75 Aktuálnych výziev
  • 75 Aktuálnych výziev
  • 52 Plánovaných výziev
  • 1256 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

75 výziev
star-blank Nová výzva

Cirkulácia európskych literárnych diel 2023

Výzva je zameraná na posilnenie nadnárodného obehu a rozmanitosti európskych literárnych diel a s tým súvisiace aktivity.

Výška dotácie
max. 300 000 €
Miera dotácie
max. 60 %
Ostáva dní
85
Od 25.11.2022
Do 21.2.2023
star-blank Nová výzva

Projekty európskej spolupráce 2023

Cieľom výzvy je zlepšiť prístup k európskej kultúre a tvorivým dielam a podporovať inovácie a kreativitu.  Projekty môžu pokrývať jeden alebo viacero kultúrnych a kreatívnych sektorov a môžu byť interdisciplinárne.

Výška dotácie
max. 2 000 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
87
Od 25.11.2022
Do 23.2.2023
star-blank Nová výzva

Kultúra znevýhodnených skupín (2023)

V rámci výzvy sú vítané projekty zamerané na kultúrne aktivity znevýhodnených osôb a skupín s dôrazom na podporu rovnosti príležitostí a integrácie do spoločnosti.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
14
Od 23.11.2022
Do 12.12.2022
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc (2022)

Cieľom výzvy je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál a zdravé hospodárenie.

Výška dotácie
min. 5 000 000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
33
Od 22.11.2022
Do 31.12.2022
star-blank Nová výzva

Fond na podporu umenia 6/2023

Z výzvy môžete financovať odbornú a výskumnú činnosť, publikačnú činnosť, odborné aktivity, vybavenie knižníc či tvorbu hudobných diel a ďalšie aktivity

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
14
Od 21.11.2022
Do 12.12.2022
star-blank Nová výzva

Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov 65/PRV/2022

Výzva je zameraná na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov ako napríklad nákup technického a technologického vybavenia, výstavba a modernizácia budov, investície do zlepšenia odbytu a ďalšie.

Výška dotácie
max. 2 000 000 €
Miera dotácie
40% - 75%
Ostáva dní
129
Od 20.11.2022
Do 6.4.2023
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Výzva na materiálno-technické vybavenie zariadení ústavnej psychiatrickej starostlivosti (2022)

Cieľom výzvy je zaviesť modernú diagnostiku a liečbu psychických porúch podmienenú záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.

Výška dotácie
max. 130 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
245
Od 14.11.2022
Do 31.7.2023
Plán obnovy

Modernizácia existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne (2022)

Cieľom a účelom výzvy je modernizácia existujúcich zariadení, ktoré na priamu výrobu elektriny využívajú vodnú energiu (vodné elektrárne).

Výška dotácie
max. 10 000 000 €
Miera dotácie
max. 60 %
Ostáva dní
46
Od 9.11.2022
Do 13.1.2023

Obnovme si svoj dom 2023

Výzva je zameraná na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania pamiatky.

Výška dotácie
max. 950 000 €
Miera dotácie
max. 95. %
Ostáva dní
15
Od 8.11.2022
Do 13.12.2022

Za zdravý a čistý kraj (2022)

Cieľom výzvy je podporiť projekty, ktoré skvalitnia životné prostredie východného Slovenska. Medzi hlavné okruhy, na ktoré sa grantový program zameriava, patrí ochrana živočíchov, vtáctva, hmyzu, včelstiev a chránených a ohrozených druhov…

Výška dotácie
max. 4 000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
39
Od 3.11.2022
Do 6.1.2023
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.