Všetky granty na jednom mieste

Filter

Filter

69 Aktuálnych výziev
  • 69 Aktuálnych výziev
  • 51 Plánovaných výziev
  • 1267 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

69 výziev
star-blank Nová výzva

Inovačné poukážky - Slovensko 3.0 (2022)

V najnovšej výzve je pomoc zameraná na zvyšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch a na spracovanie surovín a polotovarov.

Výška dotácie
max. 15 000 €
Miera dotácie
max. 85 %
Ostáva dní
44
Od 28.11.2022
Do 15.1.2023
star-blank Nová výzva

Podpora dekarbonizácie priemyslu (2022)

Cieľom výzvy je podpora investícií na ochranu životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov v odvetviach priemyselnej výroby nákladovo-efektívnym spôsobom.

Výška dotácie
nie je určená
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
49
Od 27.11.2022
Do 20.1.2023
star-blank Nová výzva

Zelené oázy 2023

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a tr…

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
45
Od 27.11.2022
Do 16.1.2023
star-blank Nová výzva

Cirkulácia európskych literárnych diel 2023

Výzva je zameraná na posilnenie nadnárodného obehu a rozmanitosti európskych literárnych diel a s tým súvisiace aktivity.

Výška dotácie
max. 300 000 €
Miera dotácie
max. 60 %
Ostáva dní
81
Od 25.11.2022
Do 21.2.2023
star-blank Nová výzva

Projekty európskej spolupráce 2023

Cieľom výzvy je zlepšiť prístup k európskej kultúre a tvorivým dielam a podporovať inovácie a kreativitu.  Projekty môžu pokrývať jeden alebo viacero kultúrnych a kreatívnych sektorov a môžu byť interdisciplinárne.

Výška dotácie
max. 2 000 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
83
Od 25.11.2022
Do 23.2.2023
star-blank Nová výzva

Kultúra znevýhodnených skupín (2023)

V rámci výzvy sú vítané projekty zamerané na kultúrne aktivity znevýhodnených osôb a skupín s dôrazom na podporu rovnosti príležitostí a integrácie do spoločnosti.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
10
Od 23.11.2022
Do 12.12.2022
star-blank Nová výzva

Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci (2022)

Výzva je zameraná na vývoj a poskytovanie služieb zabezpečujúcich využívanie dát verejnej správy, prípadne aj v kombinácii s inými dátovými zdrojmi.

Výška dotácie
max. 200 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
60
Od 23.11.2022
Do 31.1.2023
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc (2022)

Cieľom výzvy je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál a zdravé hospodárenie.

Výška dotácie
min. 5 000 000 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
29
Od 22.11.2022
Do 31.12.2022
star-blank Nová výzva

Zrelí na dobu digitálnu (2022)

Cieľom grantového programu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie gener…

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
16
Od 22.11.2022
Do 18.12.2022
star-blank Nová výzva

Fond na podporu umenia 6/2023

Z výzvy môžete financovať odbornú a výskumnú činnosť, publikačnú činnosť, odborné aktivity, vybavenie knižníc či tvorbu hudobných diel a ďalšie aktivity

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
10
Od 21.11.2022
Do 12.12.2022
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.