Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (9)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (9)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Podpora udržateľnosti kultúrnych inštitúcií (2021)

Výzva je zameraná na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID19.

COVID 19
Od 10.8.2021   Do podania žiadosti ostáva 51 dní - DO 11.11.2021

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 95 %

V. výzva mikroprojekty PSK-KARPATY

Výzva je zameraná na podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

NOVÁ VÝZVA
Od 10.9.2021   Do podania žiadosti ostáva 3 dni - DO 24.9.2021

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 85. %

Podpora projektov v rámci European Battery Innovation (2021)

Cieľom výzvy je podporiť výskumno – vývojovo – inovačnú fázu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation.

Od 1.9.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je známa

Miera podpory

nie je známa

Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu. Môže ísť napríklad o obnovu a rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; …

Od 13.8.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

90% - 100%

Podpora inovatívnych projektov v Slovenskej republike v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií uplatniteľných v praxi

Z grantu je možné financovať fungovanie akcelerátorov, ale aj realizáciu samotných mikroprojektov voblastiach experimentálneho výskumu a vývoja, priemyslu 4.0, práce 4.0, sociálnych inovácií ale aj implementácie AGENDY2020.

Od 12.8.2021   Do podania žiadosti ostáva 21 dní - DO 12.10.2021

Výška dotácie

30 000€ - 100 000€

Miera podpory

95%

Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19

Hlavným cieľom výzvy je posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19.

COVID 19
Od 17.6.2021   Do podania žiadosti ostáva 40 dní - DO 31.10.2021

Výška dotácie

max. 300 000 €

Miera podpory

100 %

Dotácie z ministerstva a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

COVID 19
Od 12.11.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Rozvoj a podpora zdravotníctva (2021)

Cieľom programu je zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na území TTSK prostredníctvom dotácií pre ambulancie.

COVID 19
Od 26.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 85 dní - DO 15.12.2021

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

100%

Podpora inovácií a rozvoj podnikania 2. (2021)

Cieľom výzvy je podpora podnikov pri rozvoji inovačných zelených technológií, procesov, riešení, produktov alebo služieb a v inovovaní verejnoprospešných technológií, riešení, procesov a pomoci starším a chorým osobám.<…

Od 1.8.2021   Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 4.10.2021

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

max. 45 - 90 %

Podpora poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v prostredí MRK (2021)

Cieľom výzvy je zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby.

Od 10.6.2021   Do podania žiadosti ostáva 9 dní - DO 30.9.2021

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk