Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (1)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

O2 Digitálna škola

Výzva je zameraná na projekty, koncepty či platformy, ktoré sa venujú digitálnemu vzdelávaniu.

NOVÁ VÝZVA 
COVID 19
Od 27.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 11 dní - DO 12.4.2020

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Fond na podporu umenia 9/2020 - Mesto kultúry

Podpora je zameraná na jedno mesto v rámci SR, v ktorom sa počas roka uskutočnia kultúrne a umelecké aktivity a podujatia.

Od 17.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 47 dní - DO 18.5.2020

Výška dotácie

max. 300 000 €

Miera podpory

max. 80 %

Fond malých projektov SK - HU

Výzva z fondu malých projektov podporuje rôzne aktivity spojené s prírodou, turizmom, kultúrou. Okrem toho môžete financovať vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov a koncepcií, spoločných odborných programov, organizáciu podujat…

Od 1.4.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 000 € - 50 000 €

Miera podpory

85 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a reportingu.

Od 19.4.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 50 mil. €

Miera podpory

100%

Podpora IT projektov

Výzva je zameraná na podporu IT komunity a konkrétne projektov, ktoré sa zameriavajú na témy inklúzie, ekológiu a vzdelávanie v oblasti informačných technológií.

Od 15.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 29 dní - DO 30.4.2020

Výška dotácie

max. 30 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Dotácie predsedu ŽSK

Cieľom výzvy je podpora všeobecne prospešných alebo verejno prospešných služieb smerujúcich k rozvoju územia kraja a zlepšeniu kvality života obyvateľov.

Od 13.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 75 dní - DO 15.6.2020

Výška dotácie

max. 6 000 €

Miera podpory

max. 80%

Podpora športových a vzdelávacích podujatí

Výzva je zameraná na rozvoj športu a podporu športových a rekreačných aktivít ako aj rozvoj neformálneho vzdelávania mladých ľudí a pracovníkov v oblasti práce s mládežou.

Od 12.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 29 dní - DO 30.4.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

ENVIROPROJEKT 2020

Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je zameraná na realizáciu projektov na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách.

Od 11.3.2020   Do podania žiadosti ostáva 8 dní - DO 9.4.2020

Výška dotácie

max. 2 000 €

Miera podpory

max. 95%