Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (4)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Mesto kultúry - prírpavná fáza 5/2020

Fond na podporu umenia - Mesto kultúry 2019 – prípravná fáza

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva 55 dní - DO 13.1.2020

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Fond na podporu umenia 4/2020

výzva podporuje aktivity v oblasti divadla, tanca, vedecko-výskumnú a prezentačnú aktivitu múzeí a galérií.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva 27 dní - DO 16.12.2019

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Podpora kultúry maďarskej národnostnej menšiny 1/2020

Z výzvy je možné podporiť kultúrno- osvetovú činnosť, literárnu, nakladateľskú a vydavateľskú činnosť.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva 15 dní - DO 4.12.2019

Výška dotácie

max.200 000 €

Miera podpory

max.95 %

Podpora audiovízie 1/2020

výzva podporuje školské a vzdelávacie audiovizuálne diela, verejné kultúrne podujatia a podporu návštevnosti na slovenské kinematografické diela.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva 132 dní - DO 30.3.2020

Výška dotácie

max.250 000 €

Miera podpory

max.80 %

Fond malých projektov SK - HU

Výzva z fondu malých projektov podporuje rôzne aktivity spojené s prírodou, turizmom, kultúrou. Okrem toho môžete financovať vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov a koncepcií, spoločných odborných programov, organizáciu podujat&i

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 000 € - 50 000 €

Miera podpory

85 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podp

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podpo

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a reportingu.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 50 mil. €

Miera podpory

100%

Obnova dediny

Výzva sa zameriava na ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny

Do podania žiadosti ostáva 10 dní - DO 29.11.2019

Výška dotácie

5 000 € - 8 000 €

Miera podpory

95 %

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (2019)

Výzva podporuje zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov budovaním kompostární.

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

95 %