Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


  (7)

Zobraz iba:

  (7)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Mimoriadny grantový program Pomáhame SPPolu

Výzva je zameraná na aktuálne problémy s nedostatkom hygienických, ochranných pomôcok, navýšenia mzdových kapacít personálu starajúceho sa o osoby žijúce v zariadeniach sociálnych služieb.

NOVÁ VÝZVA
COVID 19
Od 26.10.2020   Do podania žiadosti ostáva 17 dní - DO 16.11.2020

Výška dotácie

max. 5 000 €

Miera podpory

100 %

Podpora neziskového sektora - #mamnato špeciál

Cieľom grantového programu je pomôcť oživiť neziskový sektor počas mimoriadneho obdobia spôsobeného pandémiou koronavírusu.

COVID 19
Od 12.10.2020   Do podania žiadosti ostáva 7 dní - DO 6.11.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

100 %

Fond malých projektov SK - HU

Výzva z fondu malých projektov podporuje rôzne aktivity spojené s prírodou, turizmom, kultúrou. Okrem toho môžete financovať vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov a koncepcií, spoločných odborných programov, organizáciu podujat…

Od 1.4.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 000 € - 50 000 €

Miera podpory

85 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a reportingu.

Od 19.4.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 50 mil. €

Miera podpory

100%

KULTMINOR - Mimoriadna výzva č. 1/2020

Výzva je zameraná na podporu pri riešení dôsledkov krízovej situácie v oblasti kultúry pre národnostné menšiny. Pomoc bude poskytnutá formou štipendií.

NOVÁ VÝZVA
COVID 19
Od 16.10.2020   Do podania žiadosti ostáva 3 dni - DO 2.11.2020

Výška dotácie

max. 5 460 €

Miera podpory

max. 100 %

Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora zdravotnej starostlivosti

Výzva je zameraná na zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.

COVID 19
Od 31.8.2020   Do podania žiadosti ostáva 62 dní - DO 31.12.2020

Výška dotácie

nie je určená

Miera podpory

max. 100 %

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí

Výzva je zameraná na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID–19.

COVID 19
Od 7.4.2020   Do podania žiadosti ostáva 62 dní - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

1 mil. € - 44 mil. €

Miera podpory

max. 100%

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Príspevok je zameraný na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

COVID 19
Od 7.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 800 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk