Všetky granty na jednom mieste

Filter

Filter

80 Aktuálnych výziev
  • 80 Aktuálnych výziev
  • 61 Plánovaných výziev
  • 1626 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

80 výziev
star-blank Nová výzva

LIFE 2024

Výzva je zameraná na podporu projektov v oblasti životného prostredia. Okrem iného sa týka tzv. štandardných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a grantov pre mimovládne organizácie.

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
  N/A
Od 19.4.2024
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Podpora kultúry a cestovného ruchu v česko-slovenskom pohraničí (2024)

Cieľom výzvy je posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

Výška dotácie
max. 50 000 €
Miera dotácie
max. 92 %
Ostáva dní
41
Od 15.4.2024
Do 31.5.2024
star-blank Nová výzva

Podpora miestnych iniciatív v česko-slovenskom pohraničí (2024)

Cieľom výzvy je budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu “ľudia ľuďom”.

Výška dotácie
max. 30 000 €
Miera dotácie
max. 92 %
Ostáva dní
41
Od 15.4.2024
Do 31.5.2024
star-blank Nová výzva

Pomáhame komunite 2024

Program je zameraný na tematické oblasti ako ochrana zdravia, sociálna pomoc, podpora a rozvoj športu, vzdelávania či zachovanie kultúrnych hodnôt.

Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
max. 100%
Ostáva dní
24
Od 15.4.2024
Do 14.5.2024
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Podpora projektov v rámci priamo riadených programov EÚ: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL (2024)

Cieľom výzvy je spolufinancovanie úspešných projektov slovenských predkladateľov, ktoré boli finančne podporené v rámci výziev priamo riadených programov Európskej Únie.

Výška dotácie
max. 300 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
102
Od 15.4.2024
Do 31.7.2024
star-blank Nová výzva

Vy rozhodujete, my pomáhame (2024)

Viete, ako zlepšiť miesto, kde žijete? Zúčastnite sa programu "Vy rozhodujete, my pomáhame", vďaka ktorému bude prerozdelených takmer 170 000 € na projekty, ktoré pomáhajú miestnym komunitám.

Výška dotácie
max. 1 300 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
15
Od 15.4.2024
Do 5.5.2024
star-blank Nová výzva

Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK (2024)

Výzva je určená pre projekty integrovaných územných stratégií mimo BSK na podporu rozvoja verejnej dopravy prostredníctvom výstavby a modernizácie tratí dráhovej MHD; obnovy a modernizácie mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel…

Výška dotácie
min. 200 000 €
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 12.4.2024
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Zelený grantový program pre Nitru (2024)

Program má ambíciu motivovať občanov mesta Nitra, aby aktívne participovali pri ochrane a tvorbe životného prostredia a tým zlepšovali kvalitu života v meste.

Výška dotácie
max. 2 500 €
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
16
Od 8.4.2024
Do 6.5.2024
star-blank Nová výzva

Posilnenie a modernizácia intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie katastrof (2024)

Cieľom je zmierniť negatívne účinky zmeny klímy, zvyšovanie rizika biologických, technologických a ekonomických katastrof s dôrazom na modernizáciu a posilnenie intervenčných kapacít a infraštruktúry​​.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 8.4.2024
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – zdravotnícke zariadenia (2024)

Výzva podporí aktivity zamerané na zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti, vrátane realizácie opatrení definovaných v zákonoch o kybernetickej bezpečnosti a o informačných technológiách vo verejnej správe.

Výška dotácie
max. 300 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 8.4.2024
Do vyčerpania financií
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.