Všetky granty na jednom mieste

Filter

Filter

87 Aktuálnych výziev
  • 87 Aktuálnych výziev
  • 70 Plánovaných výziev
  • 1522 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

87 výziev
star-blank Nová výzva

Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov - fotovoltika a tepelné čerpadlá (2023)

Výzva je zameraná na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov, konkrétne inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Výška dotácie
max. 200 000 €
Miera dotácie
max. 70 %
Ostáva dní
111
Od 11.12.2023
Do 31.3.2024
star-blank Nová výzva

Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (2023)

Výzva je zameraná na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.

Výška dotácie
max. 500 000 €
Miera dotácie
max. 50 %
Ostáva dní
  N/A
Od 11.12.2023
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Podpora nových učiteľských študijných programov (2023)

Cieľom výzvy je podpora vzniku nových učiteľských študijných programov a zároveň zavedenie takých zmien v týchto študijných programoch, ktoré podporujú zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, vrátane vzdelávania detí a…

Výška dotácie
max. 490 000 €
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
567
Od 4.12.2023
Do 30.6.2025
star-blank Nová výzva

Fond na podporu umenia 5/2024

Z výzvy môžete financovať tvorbu umeleckej literatúry pre deti a mládež, podujatia, kultúrno-vzdelávacie aktivity ale napríklad aj rôzne projekty v oblasti hudby.

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
35
Od 4.12.2023
Do 15.1.2024
star-blank Nová výzva

Interreg Program dunajského regiónu - Seed Money Facility

Výzva je zameraná na prehlbovanie nadnárodnej spolupráce v dunajskom regióne. Výzva podporuje environmentálne projekty, posilnenie pracovného trhu a rozvoj kultúry a turizmu.

Výška dotácie
max. 80 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
109
Od 3.12.2023
Do 29.3.2024
star-blank Nová výzva

Mapovanie a monitoring biotopov a druhov (2023)

Cieľom výzvy je zabezpečenie pravidelného reportingu pre Európsku komisiu podľa vymedzených ustanovení smernice o biotopoch, smernice o ochrane vtáctva a zákona o ochrane prírody a krajiny a mapovanie a monitoring biotopov a druhov národného významu.

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 30.11.2023
Do vyčerpania financií
star-blank Nová výzva

Vodozádržné opatrenia v sídlach a krajine, ochrana pred povodňami (2023)

Cieľom výzvy je realizácia adaptačných opatrení, ktorých funkciou je zadržiavanie vody na území, čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozádržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku vody, čím sa zároveň prispeje k ochrane pred povodňami.<…

Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
141
Od 30.11.2023
Do 30.4.2024
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Podpora projektov financovaných z programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL (2023)

Cieľom výzvy je spolufinancovanie úspešných projektov slovenských predkladateľov, ktoré boli finančne podporené v rámci výziev priamo riadených programov Európskej Únie.

Výška dotácie
vypočítaná individuálne
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
109
Od 29.11.2023
Do 29.3.2024
star-blank Nová výzva

Podpora energetickej gramotnosti žiakov (2023)

Výzva podporí vzdelávacie aktivity na 2. stupni základných škôl zamerané na vzdelávanie žiakov aj učiteľov v oblastiach ako je vznik a využitie elektrickej energie, zelená energia či elektroenergetika ako odbor budúcnosti.

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
32
Od 29.11.2023
Do 12.1.2024
star-blank Nová výzva

Fond na podporu kultúry národnostných menšín - Výzva č. 1/2024

Cieľom výzvy je poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu za ú…

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
podľa podprogramu
Ostáva dní
9
Od 27.11.2023
Do 20.12.2023
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.