Všetky granty na jednom mieste

Filter

Filter

74 Aktuálnych výziev
  • 74 Aktuálnych výziev
  • 60 Plánovaných výziev
  • 1670 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

74 výziev
Grant AI star-blank Nová výzva

Digitálna budúcnosť kultúrneho dedičstva (2024)

Výzva je zameraná na podporu aktivít, ktoré súvisia s vývojom a implementáciou digitálnych riešení pre kultúrne dedičstvo.

Výška dotácie
3 -6 mil. €
Miera dotácie
podľa oblastí
Ostáva dní
211
Od 20.6.2024
Do 22.1.2025
star-blank Nová výzva

Lepšie využívanie údajov (2024)

Cieľom výzvy je podpora sprístupňovania údajov pre fyzické a právnické osoby a súvisiacich činností zameraných na zvyšovanie sprístupňovaných údajov.

Výška dotácie
max. 4 000 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 17.6.2024
Do vyčerpania financií
Grant AI star-blank Nová výzva

Grant pre ženy - inovátorky (2024)

Grant do výšky 10 000 € môžete využiť na aktivity zamerané na zlepšenie pracovného prostredia vo výrobe, urýchlenie digitálizácie, podporu zelenej výroby a zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu.

Výška dotácie
max. 10 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
20
Od 11.6.2024
Do 15.7.2024
Grant AI

Podpora medzisektorových inovačných partnerstiev (2024)

Primárnym cieľom výzv je komplexná podpora a rozvoj regionálnych inovačných ekosystémov a mestských inovačných ekosystémov prostredníctvom podpory koordinačných, kooperačných a komunikačných aktivít a regionálnych/mestských…

Výška dotácie
min. 250 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Od 10.6.2024
Do vyčerpania financií
Plán obnovy

Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl (2024)

Cieľom výzvy je podpora vysokých škôl pri rekonštrukcii budov vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30 %.

Výška dotácie
max. 19,8 mil. €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
189
Od 6.6.2024
Do 31.12.2024
Grant AI

Grantový program UMENIE (2024)

Cieľom programu je podpora mladých umelcov a študentov v rôznych oblastiach umenia od výtvarného umenia, hudby, divadla, literatúry až po audiovizuálne umenie a dizajn.

Výška dotácie
max. 2 500 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
97
Od 1.6.2024
Do 30.9.2024

Získajte AED defibrilátor zdarma (2024)

Vďaka tejto výzve môžete získať zdarma AED defibrilátor (Automated External Defibrillator), ktorý sa používa na poskytnutie rýchlej a účinnej defibrilácie pri srdcových zástavách.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
nie je stanovaná
Ostáva dní
1
Od 1.6.2024
Do 26.6.2024

Dotácia na inovatívne projekty v priemysle (2025)

Grant je možné použiť na rôzne projekty v oblasti priemyselných inovácií, obnoviteľnej energie, obehového hospodárstva, AI ale napríklad aj v oblasti vzdelávania.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
13
Od 1.6.2024
Do 8.7.2024

Podpora dekarbonizácie priemyslu II. (2024)

Cieľom výzvy je podpora investícií na ochranu životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov v odvetviach priemyselnej výroby nákladovo-efektívnym spôsobom.

Výška dotácie
nie je určená
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
35
Od 31.5.2024
Do 30.7.2024
Plán obnovy

Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie (2024)

Cieľom a účelom výzvy je zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE prostredníctvom podpory výstavby zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE a na jeho uskladnenie.

Výška dotácie
max. 4 000 000 €
Miera dotácie
max. 70 %
Ostáva dní
35
Od 31.5.2024
Do 30.7.2024
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.