Výška dotácie
min. 250 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Grant AI

Podpora medzisektorových inovačných partnerstiev (2024)

calendar
Od 10.6.2024
Do vyčerpania financií
calendar
Od 10.6.2024
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Primárnym cieľom výzv je komplexná podpora a rozvoj regionálnych inovačných ekosystémov a mestských inovačných ekosystémov prostredníctvom podpory koordinačných, kooperačných a komunikačných aktivít a regionálnych/mestských inovačných autorít funkčných na princípe tripartity (možnosť aj štvorpartity).

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby