Výška dotácie
5 350 €/mesiac
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A
Plán obnovy

ERC Visiting granty (2024)

calendar
Od 27.12.2023
Do vyčerpania financií
calendar
Od 27.12.2023
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je individuálne podporiť najlepších výskumníkov pracujúcich vo  výskumných organizáciách na Slovensku.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Jednotlivci, Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby