Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

5 Aktuálnych výziev
  • 5 Aktuálnych výziev
  • 12 Plánovaných výziev
  • 99 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
5 výziev

Budovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 obyvateľov - druhá fáza (2024)

Cieľom je podpora druhej fázy projektov zameraných na zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd vo vybraných aglomeráciách nad 2000 EO.

Výška dotácie
nie je stanovaná
Miera dotácie
max. 90 %
Ostáva dní
  N/A
Od 4.4.2024
Do vyčerpania financií

Triedený zber komunálnych odpadov (2024)

Výzva je zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívňovanie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky komunálnych odpadov.

Výška dotácie
max. 1 000 000 €
Miera dotácie
max. 85 %
Ostáva dní
10
Od 29.1.2024
Do 31.5.2024

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovodov - NSK, TSK, TTSK, ZSK (2024)

Cieľom výzvy je výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regiónov<…

Výška dotácie
nie je stanovaná
Miera dotácie
max. 92 %
Ostáva dní
  N/A
Od 31.12.2023
Do vyčerpania financií

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovodov - BSK (2024)

Cieľom výzvy je výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regiónov<…

Výška dotácie
nie je stanovaná
Miera dotácie
85 - 92 %
Ostáva dní
  N/A
Od 31.12.2023
Do vyčerpania financií

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovodov (2023)

Cieľom výzvy je výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 obyvateľov a výstavba verejných vodovodov v obciach nad 2000 obyvateľov a v obciach do 2 000 obyvateľov.

Výška dotácie
nie je stanovaná
Miera dotácie
max. 92 %
Ostáva dní
  N/A
Od 29.9.2023
Do vyčerpania financií
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.