Výška dotácie
nie je stanovaná
Miera dotácie
max. 92 %
Ostáva dní
  N/A

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovodov - NSK, TSK, TTSK, ZSK (2024)

calendar
Od 31.12.2023
Do vyčerpania financií
calendar
Od 31.12.2023
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regiónov

Oprávnené územie:

Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby