EkoAuris PLUS, s.r.o.

Trnavský kraj    Bratislavský kraj    Košický kraj    Nitriansky kraj    Banskobystrický kraj    Žilinský kraj    Prešovský kraj    Trenčiansky kraj   

O nás

Sme spoločnosť zaoberajúca sa konzultačnými službami, poskytovaním softvérových riešení a podporou procesov v oblasti digitalizácie verejného obstarávania, riadenia dodávateľských reťazcov, prieskumu trhu, analýzy dát a expertných systémov pre podporu rozhodovania. Využívajúc spoluprácu s domácimi a svetovými vedeckými a odbornými expertmi, si kladieme za cieľ prinášať efektívne a perspektívne inovačné riešenia pre verejný a komerčný sektor v oblasti riadenia výdavkov, zvyšovania transparentnosti, objektívnosti dátovo podporovaného rozhodovania a efektívnosti procesov.

Služby experta

Príprava plánu verejného obstarávania

Cieľom je analyzovať rozpočet projektu a určiť rozsah činností vo verejnom obstarávaní. Výsledkom bude zoznam typov a druhov súťaží, ktoré musí žiadateľ realizovať, časový harmonogram a opis jednotlivých krokov v jednotlivých súťažiach. Nižšie uvedená cena je hodinová (konečná cena za hodinu času). Predpokladaný časový náklad je 4 hodiny / projekt.

Cena s DPH
129 €

Overenie súťažných podkladov

Overenie súťažných podkladov – cieľom je nezávislá kontrola súťažných podkladov a ich príloh pred vyhlásením procesu verejného obstarávania. Žiadateľ tak môže prostredníctvom kontroly nezávislej tretej strany odstrániť prípadné nedostatky a vyhnúť sa prípadným korekciám alebo zrušeniu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu. (poradenstvo, hodinová sadzba, 129 eur s DPH/hod)

Predpokladaný časový náklad:

  • 2 hodiny zákazka s nízkou hodnotou
  • cca 8 hodín podlimitná/nadlimitná zákazka

Cena s DPH
129 €

Kontakt

Web: https://ekoauris.sk/

Telefón: 0904281818

E-mail: dzuppa@ekoauris.sk