Výška dotácie
nie je stanovaná
Miera dotácie
max. 92 %
Ostáva dní
  N/A

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovodov (2023)

calendar
Od 29.9.2023
Do vyčerpania financií
calendar
Od 29.9.2023
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 obyvateľov a výstavba verejných vodovodov v obciach nad 2000 obyvateľov a v obciach do 2 000 obyvateľov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby