Výška dotácie
max. 100 000 €
Miera dotácie
max 95 %
Ostáva dní
Uzavretá

Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom uvedenej činnosti je podporiť ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území NP, zlepšiť kvalitu života obyvateľov,  podporiť trvalo udržateľný rozvoj obcí, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v NP.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby