Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (2)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (2)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Grantový program 30 000 € pre dobrú vec

Cieľom programu je prerozdeliť až 30 000 eur na podporu športových činností predovšetkým detí a mladých ľudí.

NOVÁ VÝZVA
Od 15.10.2021   Do podania žiadosti ostáva 21 dní - DO 15.11.2021

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Fond na podporu umenia 2/2022

Výzva je zameraná na podporu tradičnej kultúry a folklorizmu, organizáciu festivalov, koncertov ale aj ďalšie aktivity.

NOVÁ VÝZVA
Od 12.10.2021   Do podania žiadosti ostáva 14 dní - DO 8.11.2021

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

závisí od podprogramu

Nová výzva Erasmus + (2021)

Cieľom nového programu Erasmus+ je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni.

Od 8.4.2021   Do podania žiadosti ostáva 9 dní - DO 3.11.2021

Výška dotácie

nie je stanovaná

Miera podpory

nie je stanovená

Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel - podprogram 1.1 až 1.3 (2021)

Výzva je zameraná na podporu televízneho vysielania alebo pre nové distribučné platformy a poskytnutie tvorivého štipendia určeného na zabezpečenie vývoja audiovizuálneho diela.

Od 30.3.2021   Do podania žiadosti ostáva 35 dní - DO 29.11.2021

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

max. 80%

Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu (špecifický cieľ 1.2)

Spolupráca kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, zlepšenie vyššieho a celoživotného vzdelávania a zlepšenie cezhraničného vzdelávacieho systému.

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Nápad pre 3 generácie (2021)

Finančné prostriedky budú poskytnuté na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spoločne podieľať minimálne 2 generácie a nápady budú originálne a trvalo udržateľné

Od 8.10.2021   Do podania žiadosti ostáva 8 dní - DO 2.11.2021

Výška dotácie

max. 2 500 €

Miera podpory

nie je stanovená

E-školy pre budúcnosť (2021)

Cieľom výzvy je poskytnúť školám a pedagogickým tímom podporu pri získavaní potrebných digitálnych zručností, aj pri zvládnutí dištančného vzdelávania počas mimoriadnej pandemickej situácie.

Od 2.10.2021   Do podania žiadosti ostáva 9 dní - DO 3.11.2021

Výška dotácie

max. 3000 €

Miera podpory

max. 100 %

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní (2021)

Z výzvy možno okrem iného podporiť obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia, rekonštrukciu a energetickú efektívnosť budov SOŠ.

Od 16.9.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 85. %

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (2021)

Výzva je zameraná na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Od 12.9.2021   Do podania žiadosti ostáva 21 dní - DO 15.11.2021

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Podpora cezhraničného regiónu Slovenska a Česka 2021 (výzva č. 8 a 9)

Cieľom oboch výziev je rozvoj a podpora pohraničného regiónu SR a ČR. V rámci SR sa výzvy týka Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja.

Od 6.9.2021   Do podania žiadosti ostáva 14 dní - DO 8.11.2021

Výška dotácie

3000 - 30 000 €

Miera podpory

max. 85. %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk