Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (4)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Výzva programu ŠPORT (2020)

Táto výzva má za cieľ rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk.

NOVÁ VÝZVA
Od 24.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 126 dní - DO 30.6.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 80%

Výzva programu KULTÚRA (2020)

Výzva je zameraná na podporu festivalov, prehliadok umenia, seminárov, ale aj rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a ochranu kultúrneho dedičstva.

NOVÁ VÝZVA
Od 24.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 126 dní - DO 30.6.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 80%

Fond malých projektov SK - HU

Výzva z fondu malých projektov podporuje rôzne aktivity spojené s prírodou, turizmom, kultúrou. Okrem toho môžete financovať vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov a koncepcií, spoločných odborných programov, organizáciu podujat…

Od 1.4.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 000 € - 50 000 €

Miera podpory

85 %

Rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji

Výzva z dielne Nadácie Pontis je zameraná na zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít.

NOVÁ VÝZVA
Od 20.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 24 dní - DO 20.3.2020

Výška dotácie

max. 5 000 €

Miera podpory

100 %

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike

Cieľom výzvy je vytvoriť mechanizmus dlhodobej spolupráce a prispieť k dlhodobo udržateľnému zlepšeniu životných podmienok obyvateľstva a rozvoju v Kenskej republike.

Od 17.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 27 dní - DO 23.3.2020

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 90 %

Fond na podporu umenia 8/2020

Táto výzva z dielne FPU podporuje projekty v oblasti divadla, hudby, pôvodnej literatúry, ale aj výskumné a vzdelávacie aktivity.

NOVÁ VÝZVA
Od 25.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 27 dní - DO 23.3.2020

Výška dotácie

max. 60 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

Výzva je zameraná na podporu udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Kenskej republiky  prostredníctvom intervencií v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, potravinovej bezpečnosti a podpory podnikania.

Od 11.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 27 dní - DO 23.3.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Výzva pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty

Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi.

Od 11.2.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 5 000 €

Miera podpory

100 %

Regionálne dotácie 2020

Cieľom výzvy je vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj kraja a jeho prirodzených regiónov podporou činností v oblasti kultúry, duchovných hodnôt, športu a kvalitného trávenia voľného času.

Od 5.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 6 dní - DO 2.3.2020

Výška dotácie

max. 3 000 €

Miera podpory

max. 80%

Podpora aktivít v oblasti podnikania

Cieľom podpory je cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú rozvoj podnikania.

Od 5.2.2020   Do podania žiadosti ostáva 3 dni - DO 28.2.2020

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 95 %