Výška dotácie
max. 7 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
97

Individuálne dotácie z rozpočtu BSK (2024)

calendar
Od 22.4.2024
Do 30.9.2024
calendar
Od 22.4.2024
Do 30.9.2024

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na projekty rozvoja v rámci územia Bratislavského samosprávneho kraja.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Jednotlivci, Podnikatelia, Mimovládne organizácie, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby