Výška dotácie
max. 150 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
67

Podpora rozvoja zručností zamestnancov (2024)

calendar
Od 22.4.2024
Do 31.8.2024
calendar
Od 22.4.2024
Do 31.8.2024

Podporované oblasti:

Cieľom projektu je podpora vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa súvisiaca so vznikom nových pracovných miest a udržaním už existujúcich miest. Projekt reaguje na potrebu zlepšenia zručností zamestnancov, na nadobúdanie nových zručností/zvyšovanie a rozvoj zručností zamestnancov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Podnikatelia, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby

Ďalšie podobné granty a výzvy, ktoré by vás mohli zaujímať