Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

43 Aktuálnych výziev
  • 43 Aktuálnych výziev
  • 32 Plánovaných výziev
  • 730 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
43 výziev
star-blank Nová výzva

Granty z Vyšehradského fondu 2023

Cieľom Fondu je rozvíjať inovatívne nápady prostredníctvom kvalitných projektov regionálnej spolupráce. Môže ísť o inovatívne nápady, sociálne témy, rozvoj cestovného ruchu, alebo napríklad projekty v oblasti umenia či vzdelá…

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 100%
Ostáva dní
247
Od 24.1.2023
Do 1.10.2023
star-blank Nová výzva

Príspevok na fotovoltické panely pre školy (2023)

Program sa zameriava na podporu inovatívneho využívania zdrojov na prevádzku školských zariadení. Súčasťou programu je aj podpora vzdelávania zameraného na šetrenie zdrojmi a udržateľné formy energie.

Výška dotácie
max 50 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
44
Od 23.1.2023
Do 12.3.2023

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (2023)

Cieľom výzvy je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu Slovenska a Česka.

Výška dotácie
min. 50 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
27
Od 12.1.2023
Do 23.2.2023
Plán obnovy

Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (2023)

Cieľom výzvy je vybudovanie nových diagnosticko-intervenčných centier pre osoby s poruchami autistického spektra s kvalifikovaným personálom. Súčasťou bude aj výskum porúch autistického spektra.

Výška dotácie
max 782 906 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
63
Od 11.1.2023
Do 31.3.2023

Dotácie a príspevky Trenčianskeho samosprávneho kraja 2023

Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK predkladajú vyplnené žiadosti do 31. marca bežného roka.

Výška dotácie
max. 4 050 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
63
Od 10.1.2023
Do 31.3.2023

Budovanie vodovodov, kanalizácií a vodozádržných opatrení (2023)

Výzva je zameraná na podporu rôznych činností, ktoré súvisa s budovaním verejných vodovodov, kanalizácií či vodozádržných opatrení.

Výška dotácie
max. 6 000 000 €
Miera dotácie
max 95 %
Ostáva dní
10
Od 9.1.2023
Do 6.2.2023

Fond na podporu umenia 7/2023

Z výzvy môžete financovať tvorbu javiskového diela, aktivity nezávislých divadiel, tvorbu a realizáciu diel či medzinárodné mobility a prezentácie.

Výška dotácie
podľa podprogramu
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
10
Od 9.1.2023
Do 6.2.2023

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (2023)

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.

Výška dotácie
max. 1 100 000 €
Miera dotácie
max. 70 %
Ostáva dní
80
Od 9.1.2023
Do 17.4.2023

Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof (2023)

Výzva je zameraná na podporu a adaptáciu na zmenu klímy a prevenciu rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy.

Výška dotácie
max. 2 000 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
63
Od 9.1.2023
Do 31.3.2023

Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry (2023)

Výzva je zameraná na posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.

Výška dotácie
max. 1 500 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
63
Od 9.1.2023
Do 31.3.2023
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.