Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


  (2)

Zobraz iba:

  (2)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Dotácie na nájomné (2. vlna pandémie)

Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na úhradu nájomného za obdobie sťaženého užívania spôsobeného pandémiou ochorenia COVID-19.

COVID 19
Od 16.12.2020   Do podania žiadosti ostáva 34 dní - DO 31.3.2021

Výška dotácie

max. 800 000 €

Miera podpory

max. 50 %

Fond malých projektov SK - HU

Výzva z fondu malých projektov podporuje rôzne aktivity spojené s prírodou, turizmom, kultúrou. Okrem toho môžete financovať vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov a koncepcií, spoločných odborných programov, organizáciu podujat…

Od 1.4.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 000 € - 50 000 €

Miera podpory

85 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Fond na podporu umenia 7/2021

Výzva je zameraná na širokú podporu umenia - od publikačnej a predkladateľskej činnosti až po rôzne formy vzdelávania, výskumu či medzinárodnej mobility.

NOVÁ VÝZVA
Od 22.2.2021   Do podania žiadosti ostáva 25 dní - DO 22.3.2021

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

max. 100 %

Program obnovy dediny 2021

Program slúži na realizáciu opatrení udržateľného rozvoja. Cieľom je predovšetkým rozvoj kultúrnohistorických, socioekonomických, stavebno-technických a ekologicko-environmentálnych oblastí.

NOVÁ VÝZVA
Od 12.2.2021   Do podania žiadosti ostáva 22 dní - DO 19.3.2021

Výška dotácie

max. 8 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách (2021)

Cieľom výzvy je zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách, vrátane špeciálnych škôl, prostredníctvom nákupu bežných a kapitálových výdavkov.

Od 10.2.2021   Do podania žiadosti ostáva 3 dni - DO 28.2.2021

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania (2021)

Výzva je zameraná  na zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky.

Od 1.2.2021   Do podania žiadosti ostáva 11 dní - DO 8.3.2021

Výška dotácie

max 30 000 €

Miera podpory

max 90%

Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine (2021)

Výzva je zameraná na podporu rozvoja na Ukrajine v oblasti dobrej správy vecí verejných, infraštruktúry a udržateľného využívania zdrojov a tvorby trhového prostredia s výhľadom na oživenie v post-pandemickom období.

 

Od 1.2.2021   Do podania žiadosti ostáva 25 dní - DO 22.3.2021

Výška dotácie

max 200 000 €

Miera podpory

max 90%

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov - dobrovoľníkov do rozvojových krajín (2021)

Výzva je zameraná na podporu rozvojových intervencií SlovakAid v partnerských krajinách v zmysle aktuálne platnej strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky.

Od 25.1.2021   Do podania žiadosti ostáva 4 dni - DO 1.3.2021

Výška dotácie

max. 1900 €

Miera podpory

100%

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk