Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

44 Aktuálnych výziev
  • 44 Aktuálnych výziev
  • 62 Plánovaných výziev
  • 768 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
44 výziev
star-blank Nová výzva

INTERREG SK-HU: Ochrana a zachovanie prírodného kapitálu (2023)

Cieľom výzvy je rozvoj ochrany prírody, zachovanie prírodného kapitálu v prihraničných oblastiach Slovenska a Maďarska.

Výška dotácie
300 000 - 1,5 mil. €
Miera dotácie
80 - 100 %
Ostáva dní
77
Od 24.5.2023
Do 15.8.2023
star-blank Nová výzva

INTERREG SK-HU: Spoločné riadenie rizík (2023)

Cieľom výzvy sú spoločné riešenia protipovodňovej ochrany a riadenia katastrof, zlepšovania kvality vody a odstraňovania znečistenia v cezhraničnom regióne Slovenska a Maďarska.

Výška dotácie
300 000 - 1,5 mil. €
Miera dotácie
80 - 100 %
Ostáva dní
77
Od 24.5.2023
Do 15.8.2023
star-blank Nová výzva

INTERREG SK-HU: Zachovanie miestneho dedičstva (2023)

Cieľom výzvy sú spoločné riešenia protipovodňovej ochrany a riadenia katastrof, zlepšovania kvality vody a odstraňovania znečistenia v cezhraničnom regióne Slovenska a Maďarska.

Výška dotácie
500 000 - 2,5 mil. €
Miera dotácie
80 - 100 %
Ostáva dní
77
Od 24.5.2023
Do 15.8.2023
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti - ostrá výzva (2023)

Cieľom výzvy je navýšiť kapacity ambulantných a pobytových sociálnych zariadení a sociálno-zdravotných zariadení komunitného zamerania a zároveň účelnou renováciou budov prispieť k úspore spotreby energie.

Výška dotácie
min. 100 000 €
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
397
Od 24.5.2023
Do 30.6.2024
star-blank Nová výzva

Študovne v stredoškolských internátoch (2023)

Cieľom výzvy jezabezpečiť materiálno-technické vybavenie v školských internátoch pri stredných školách prostredníctvom počítačov a mutifunkčného zariadenia.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 100%
Ostáva dní
17
Od 22.5.2023
Do 16.6.2023
star-blank Nová výzva

Rozprúdime regióny 2023

Výzva je zameraná na podporu projektov iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktorí prinášajú reálnu zmenu vo svojom bezprostrednom okolí.

Výška dotácie
max. 1 500 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
14
Od 16.5.2023
Do 13.6.2023
star-blank Nová výzva Plán obnovy

Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti (2023)

Cieľom výzvy je vytvorenie minimálne 650 lôžok následnej starostlivosti sa vytvorí tak, že sa využijú uvoľnené kapacity akútnych a chronických lôžok po optimalizácii siete nemocníc.

Výška dotácie
41 000 €/1 lôžko
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
48
Od 16.5.2023
Do 17.7.2023
Plán obnovy

Projektová podpora na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl (2023)

Cieľom je poskytnutie projektovej podpory na zabezpečenie architektonickej štúdie alebo projektovej dokumentácie potrebnej na realizáciu stavby alebo stavebných prác za účelom odstránenia dvojzmennej prevádzky základných škôl.

Výška dotácie
vypočítaná individuálne
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
62
Od 14.5.2023
Do 31.7.2023

Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity (2023)

Cieľom výzvy je podpora rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v regióne, - podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky.

Výška dotácie
max. 450 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
31
Od 12.5.2023
Do 30.6.2023

Poskytnutie príspevku na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie v rámci OPKŽP (2023)

Výzva je zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraná na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie.

Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
  N/A
Od 11.5.2023
Do vyčerpania financií
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.