Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Fond na podporu umenia 2/2020

Výzva podporuje aktivity v oblasti kultúry. Môže ísť o prehliadky, festivaly, súťaže, aktivity nezávislých galérií, vydávanie tlačovín a iné.

Do podania žiadosti ostáva 7 dní - DO 21.10.2019

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok (2019)

Výzva podporuje modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Do podania žiadosti ostáva 47 dní - DO 30.11.2019

Výška dotácie

max.950 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva (2019)

Výzva podporuje modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Do podania žiadosti ostáva 25 dní - DO 8.11.2019

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

max. 95%

Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti (2019)

Výzva podporuje cezhraničnú spoluprácu, ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva.

Do podania žiadosti ostáva 63 dní - DO 16.12.2019

Výška dotácie

max.2 000 000 €

Miera podpory

100%

Fond malých projektov - Región Biele Karpaty

Výzva podporuje zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

Do podania žiadosti ostáva 21 dní - DO 4.11.2019

Výška dotácie

max.30 000 €

Miera podpory

95 % - 100 %

MAS Sekčov - Topľa (7.5)

Podporené budú investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách a iné.

Do podania žiadosti ostáva 88 dní - DO 10.1.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

100 %

MAS Južný Gemer (7.5)

Podporené budú investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách a iné.

Do podania žiadosti ostáva 78 dní - DO 31.12.2019

Výška dotácie

max. 85 000 €

Miera podpory

100 %

MAS Sekčov - Topľa (7.4)

Z výzvy je možné financovať rozvoj voľnočasovej infraštruktúry. Financie môžu byť použité aj na investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie či modernizácie trhovísk.

Do podania žiadosti ostáva 85 dní - DO 7.1.2020

Výška dotácie

max. 35 000 €

Miera podpory

100 %

MAS Ľubovniansko (7.5)

Podporené budú investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách a iné.

Do podania žiadosti ostáva 38 dní - DO 21.11.2019

Výška dotácie

max. 30 000 €

Miera podpory

100 %

MAS Topoľa

Z výzvy je možné financovať rozvoj voľnočasovej infraštruktúry. Financie môžu byť použité aj na investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie či modernizácie trhovísk.

Do podania žiadosti ostáva 37 dní - DO 20.11.2019

Výška dotácie

max. 70 000 €

Miera podpory

100 %