Všetky granty na jednom mieste

Filter

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
Vynulovať filter

Filter

26 Aktuálnych výziev
  • 26 Aktuálnych výziev
  • 6 Plánovaných výziev
  • 492 Uzatvorených výziev
Organizácia
Oblasti záujmu
Lokalita
Zobraziť iba nové

Vyhľadávané kategórie

Máte zvolené vyhľadávacie parametre
26 výziev
star-blank Nová výzva

Poskytnutie dotácie na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení v NSK (2023)

Výzva je určená na poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2023.

Výška dotácie
max. 1 000 €
Miera dotácie
max. 90%
Ostáva dní
48
Od 3.8.2022
Do 30.9.2022
star-blank Nová výzva

Podpora cestovného ruchu v NSK v roku 2023

Výzva je určená na poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na rozvoj cestovného ruchu.

Výška dotácie
max. 5 000 €
Miera dotácie
max. 90%
Ostáva dní
48
Od 3.8.2022
Do 30.9.2022

Výzva na boj proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete (2022)

Účelom poskytnutia dotácie je podpora projektov zameraných na prevenciu a boj proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete

Výška dotácie
max. 40 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
8
Od 25.7.2022
Do 21.8.2022

Vývoj koprodukčných európskych projektov (2022)

Podpora vývoja audiovizuálnych diel je určená pre nezávislé produkčné spoločnosti. Žiadosť môže predložiť konzorcium najmenej dvoch spoločností z 2 rôznych krajín (koordinátor projektu/manažér a partner).

Výška dotácie
max. 100 000 €
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
26
Od 20.7.2022
Do 8.9.2022

Podpora TV a online projektov (2022)

Podpora je určená pre nezávislé európske produkčné spoločnosti, ktoré ako majoritní producenti chcú produkovať audiovizuálne diela primárne určené na televízne alebo online vysielanie na medzinárodnej úrovni.

Výška dotácie
max. 2 000 000 €
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
38
Od 20.7.2022
Do 20.9.2022

Grantové kolo Nadácie Granvia (2022)

Projekty podpory sa musia týkať oblastí dlhodobo zastrešovaných Nadáciou Granvia ako sú sociálna inklúzia a podpora vzdelávania.

Výška dotácie
max. 15 000 €
Miera dotácie
nie je určená
Ostáva dní
35
Od 5.7.2022
Do 17.9.2022
Plán obnovy

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov (2022-2024)

Cieľom Výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.

Výška dotácie
max. 6 000 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
841
Od 1.7.2022
Do 1.12.2024

Grantový program UMENIE - Hudba (2022)

Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré približujú vzdelávací proces na umeleckých vysokých školách, zameraných na oblasť hudobnej tvorby, reálnym potrebám umeleckej tvorby v praxi.

Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
47
Od 6.6.2022
Do 29.9.2022

Grantový program UMENIE - Dizajn (2022)

Cieľom programu je podpora vizionárskych či kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov a jej prezentáciu.

Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
47
Od 6.6.2022
Do 29.9.2022

Grantový program UMENIE - Výtvarné umenie (2022)

Výzva je zameraná na podporu umeleckej tvorby študentov vysokých škôl zameraných na oblasť výtvarného umenia.

Výška dotácie
max. 2 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
47
Od 6.6.2022
Do 29.9.2022
grant radar

Grantový radar

Chcem dostávať vždy pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.