Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Produkcie audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo nové distribučné platformy

Výva z dielne AVF je zameraná na podporu vývoja, tvorby a produkcie slovenských audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo nové distribučné platformy.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 15 dní - DO 10.2.2020

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

závisí od podprogramu

Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel (vývoj)

Výzva je zameraná na vývoj a produkciu audiovizuálnych diel primárne určených pre televízne vysielanie alebo pre nové distribučné platformy.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 253 dní - DO 5.10.2020

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

závisí od podprogramu

Fond malých projektov SK - HU

Výzva z fondu malých projektov podporuje rôzne aktivity spojené s prírodou, turizmom, kultúrou. Okrem toho môžete financovať vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov a koncepcií, spoločných odborných programov, organizáciu podujat…

Od 1.4.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 000 € - 50 000 €

Miera podpory

85 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti

Výzva z dielne Audiovizuálneho fondu je zameraná na podporu rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 253 dní - DO 5.10.2020

Výška dotácie

max. 250 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Zabezpečenie interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a národnostnými menšinami

Cieľom výzvy je podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 22 dní - DO 17.2.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v audiovizuálnej kultúre a rozvoj audiovizuálnych technológií II.

Výzva je zameraná na podporu odborného výskumu, vzdelávania a edičnej činnosti, ako aj podporu technologickej základne v oblasti výroby, rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 225 dní - DO 7.9.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Podpora kultúry a vzdelávania pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu

Výzva je vyhlásená za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt  národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 5 dní - DO 31.1.2020

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera podpory

max. 95 %

Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel II.

Výzva z dielne Audiovizuálneho fondu  je zameraná na tvorbu a realizáciu slovenských audiovizuálnych diel s pridanou hodnotou.

Od 13.1.2020   Do podania žiadosti ostáva 15 dní - DO 10.2.2020

Výška dotácie

max. 2 000 000 €

Miera podpory

max. 90 %