Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


Resetovať filter
  (7)

Resetovať filter

Zobraz iba:

  (7)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Fond na podporu umenia 6/2022

Výzva je zameraná na podporu rôznych oblastí kultúry vrátane tvorby hudobného diela, umeleckej literatúry, populárnej kultúry či študentských mobilít.

NOVÁ VÝZVA
Od 17.1.2022   Do podania žiadosti ostáva 21 dní - DO 14.2.2022

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

max. 100 %

Búrame bariéry (2021)

Program je zameraný na organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením.

Od 7.6.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 1 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Grantový program Žilinského samosprávneho kraja (2022)

Tri výzvy vyhlásené v priebehu januára 2022 sú zamerané na podporu škôl a žiakov v Žilinskom samosprávnom kraji.

NOVÁ VÝZVA
Od 21.1.2022   Do podania žiadosti ostáva 35 dní - DO 28.2.2022

Výška dotácie

max. 8 000 €

Miera podpory

max. 80 %

VIII. výzva mikroprojekty PSK-TATRY-ŽSK (2022)

Výzva je zameraná na rozvoj pohraničných regiónov Slovenska a Poľska.

NOVÁ VÝZVA
Od 24.1.2022   Do podania žiadosti ostáva 7 dní - DO 31.1.2022

Výška dotácie

max. 50 000 €

Miera podpory

max. 85 %

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry II. (2021)

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.

Od 15.12.2021   Do podania žiadosti ostáva 7 dní - DO 31.1.2022

Výška dotácie

max. 1 250 000 €

Miera podpory

max. 60 %

Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

Výzva ponúka príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Od 26.11.2021   Do podania žiadosti ostáva 268 dní - DO 19.10.2022

Výška dotácie

podľa podprogramu

Miera podpory

podľa podprogramu

Fond malých projektov SR - ČR (2022)

Výzva je zameraná na zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. Podporovaný je aj rozvoj inštitúcií verejnej správy v oblastiach vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva…

NOVÁ VÝZVA
Od 13.1.2022   Do podania žiadosti ostáva 29 dní - DO 22.2.2022

Výška dotácie

max. 20 000 €

Miera podpory

max. 85 %

DOBRÝ SUSED 2021

Grantový program Dobrý sused je zameraný na podporu spolupráce aktívnych občanov, udržovanie a rozvoj dobrých susedských vzťahov v mestských častiach v okolí rafinérie Slovnaft a v priľahlých obciach.

Od 31.3.2021   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 4 000 €

Miera podpory

max. 80 %

Všetky práva vyhradené © 2022 GrantExpert.sk