Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


  (1)

Zobraz iba:

  (1)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Doplňujúca výzva Erasmus+ v reakcii na krízu COVID-19

Doplňujúca výzva Euróspkej komisie je reakciou na krízu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Jej predmetom sú dve priority: 1. digitálne vzdelávanie a 2. partnerstvá pre tvorivosť.

COVID 19
Od 7.9.2020   Do podania žiadosti ostáva 35 dní - DO 29.10.2020

Výška dotácie

max. 300 000 €

Miera podpory

max. 80 %

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Príspevok je zameraný na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

COVID 19
Od 7.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 800 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Fond malých projektov SK - HU

Výzva z fondu malých projektov podporuje rôzne aktivity spojené s prírodou, turizmom, kultúrou. Okrem toho môžete financovať vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov a koncepcií, spoločných odborných programov, organizáciu podujat…

Od 1.4.2019   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 000 € - 50 000 €

Miera podpory

85 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podporu…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

FPU - Mimoriadna výzva č. 2/2020

Táto výzva z dielne FPU je zameraná na podporu formou štipendií v oblasti odborného vzdelávania, kultúrneho vzdelávania a ďalších oblastí kultúry.

NOVÁ VÝZVA
Od 21.9.2020   Do podania žiadosti ostáva 11 dní - DO 5.10.2020

Výška dotácie

max. 3 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Športujem rád a bezpečne 2020

Vzva je zameraná na podporu pravidelných pohybových aktivít detí a mladých ľudí v komunite, škole, regióne s dôrazom na prevenciu a osvetu bezpečnosti.

Od 7.9.2020   Do podania žiadosti ostáva 13 dní - DO 7.10.2020

Výška dotácie

max. 2 500 €

Miera podpory

max. 100 %

DOBRÝ SUSED 2020

Grantový program Dobrý sused je zameraný na podporu spolupráce aktívnych občanov, udržovanie a rozvoj dobrých susedských vzťahov v mestských častiach v okolí rafinérie Slovnaft a v priľahlých obciach.

Od 7.8.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 4 000 €

Miera podpory

max. 80 %

Mediálna gramotnosť pre všetkých

Výzva je zameraná na projekty ponúkajúce inovatívne riešenia a má pomôcť zvyšovaniu informovanosti občanov o dezinformáciách a zodpovednom používaní nástrojov na sociálnych sieťach.

Od 3.8.2020   Do podania žiadosti ostáva 6 dní - DO 30.9.2020

Výška dotácie

max. 250 000 €

Miera podpory

max. 60%

Music Moves Europe

Výzva je zameraná na podporu zelenej, digitálnej a pružnej obnovy európskeho hudobného ekosystému.

Od 28.7.2020   Do podania žiadosti ostáva 6 dní - DO 30.9.2020

Výška dotácie

max. 2 500 000 €

Miera podpory

max. 90 %

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk