Zadajte vašu emailovú adresu, vyberte si oblasti záujmu a my vám budeme posielať pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov.

Filter

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Kultúrne projekty, ochrana životného prostredia, rozvoj dopravnej a informačnej infraštruktúry, ochrana pred katastrofami (2019)

Kultúrne projekty, ochrana životného prostredia, rozvoj dopravnej a informačnej infraštruktúry, ochrana pred katastrofami.

Do podania žiadosti ostáva 63 dní - DO 13.2.2020

Výška dotácie

max. 1 500 000 €

Miera podpory

50 %

Mesto kultúry - prírpavná fáza 5/2020

Fond na podporu umenia - Mesto kultúry 2019 – prípravná fáza

Do podania žiadosti ostáva 32 dní - DO 13.1.2020

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Fond na podporu umenia 4/2020

výzva podporuje aktivity v oblasti divadla, tanca, vedecko-výskumnú a prezentačnú aktivitu múzeí a galérií.

Do podania žiadosti ostáva 4 dni - DO 16.12.2019

Výška dotácie

nie je stanovená

Miera podpory

nie je stanovená

Fond malých projektov SK - HU

Výzva z fondu malých projektov podporuje rôzne aktivity spojené s prírodou, turizmom, kultúrou. Okrem toho môžete financovať vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov a koncepcií, spoločných odborných programov, organizáciu podujat&i

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

20 000 € - 50 000 €

Miera podpory

85 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.2)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlešenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podpo

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity (špecifický cieľ 2.1)

Z grantu je možné podporiť aktivity smerujúce k zachovaniu a ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov. Ide napr. o turizmus, zlepšenie cyklotrás, či organizáciu školení a budovanie kapacít na podp

Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Podpora audiovízie 1/2020

výzva podporuje školské a vzdelávacie audiovizuálne diela, verejné kultúrne podujatia a podporu návštevnosti na slovenské kinematografické diela.

Do podania žiadosti ostáva 109 dní - DO 30.3.2020

Výška dotácie

max.250 000 €

Miera podpory

max.80 %

Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti (2019)

Výzva podporuje cezhraničnú spoluprácu, ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva.

Do podania žiadosti ostáva 4 dni - DO 16.12.2019

Výška dotácie

max.2 000 000 €

Miera podpory

100%

MAS Sekčov - Topľa (7.5)

Podporené budú investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách a iné.

Do podania žiadosti ostáva 29 dní - DO 10.1.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

100 %

MAS Južný Gemer (7.5)

Podporené budú investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách a iné.

Do podania žiadosti ostáva 19 dní - DO 31.12.2019

Výška dotácie

max. 85 000 €

Miera podpory

100 %