Výška dotácie
3 -6 mil. €
Miera dotácie
podľa oblastí
Ostáva dní
184
Grant AI

Digitálna budúcnosť kultúrneho dedičstva (2024)

calendar
Od 20.6.2024
Do 22.1.2025
calendar
Od 20.6.2024
Do 22.1.2025

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu aktivít, ktoré súvisia s vývojom a implementáciou digitálnych riešení pre kultúrne dedičstvo.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby