Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
  N/A

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci BBSK (2/2022)

calendar
Od 2.5.2022
Do vyčerpania financií
calendar
Od 2.5.2022
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na modernizáciu materiálno-technologického vybavenia škôl, rekonštrukcie a ďalšie aktivity.

Oprávnené územie:

Banskobystrický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Verejné obstarávanie Stavebný dozor Architekt / projektant Energetický audit Právne služby Stavebné práce Posudzovanie vplyvov na ŽP Dodávateľ technológií