Výška dotácie
nie je stanovená
Miera dotácie
95%
Ostáva dní
Uzavretá
Grant AI

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci BBSK

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je modernizácia vybraných stredných odborných škôl v banskobystrickom kraji.

Oprávnené územie:

Banskobystrický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby