Výška dotácie
podľa okresu
Miera dotácie
podľa okresu
Ostáva dní
Uzavretá

Výzvy pre najmenej rozvinuté regióny na rok 2023

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Okresné úrady v NRO zverejňujú výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2023

Oprávnené územie:

Košický kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Akademický sektor, Jednotlivci, Podnikatelia, Samospráva, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby