Výška dotácie
max. 55 000 €
Miera dotácie
max. 55 %
Ostáva dní
Uzavretá

Výzva pre podnikateľov na podporu podnikania a inovácií v regióne Tatry - Pieniny (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je zvýšiť zamestnanosť na území MAS Tatry – Pieniny LAG podporou podnikania a inovácií.

Oprávnené územie:

Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby