Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
Uzavretá

Výzva pre mestá a obce - nový európsky Bauhaus (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je nájsť inšpiratívne miestne projekty, ktoré podporujú hodnoty hodnoty nového európskeho Bauhausu v každodennom živote, životných priestoroch a skúsenostiach: 

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby