Výška dotácie
max. 40 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

TeamUp - podpora nádejných agropotravinárskych podnikov (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Program spája popredných technológov s najlepšími profesionálmi z biznisového prostredia a poskytuje školenia, financovanie a kontakty, aby pomáhal spoluvytvárať zaujímavé poľnohospodárske podniky.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby