Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Sanácia environmentálnych záťaží (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je uskutočnenie sanácie environmentálnych záťaží, pri ktorých zo zákona prechádza povinnosť sanácie na štát. Realizáciou sanačných prác v rozsahu hlavnej aktivity projektu sa dosiahne odstránenie a/alebo obmedzenie a/alebo zníženie kontaminácie a s ňou súvisiace riziko pre zdravie človeka a životné prostredie.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby