Výška dotácie
max. 87 400 eur
Miera dotácie
100%
Ostáva dní
Uzavretá
Plán obnovy

Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je dostupnými a kvalitnými službami paliatívnej starostlivosti zabezpečiť terminálne chorým pacientom dôstojné prežitie posledných mesiacov života v domácom prostredí.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Podnikatelia, Samospráva, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby