Výška dotácie
min. 51 000 €/lôžko
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá
Plán obnovy

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je vytvorenie paliatívnych oddelení a paliatívnych lôžok v nemocniciach prostredníctvom rekonštrukcie existujúcich lôžok, ktoré sa uvoľnia po reorganizácii siete nemocníc.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva, Podnikatelia, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby