Výška dotácie
min. 60 000 €
Miera dotácie
max. 70 %
Ostáva dní
92

Podpora udržateľných riešení v oblasti energetiky (2023)

calendar
Od 15.2.2023
Do 31.12.2023
calendar
Od 15.2.2023
Do 31.12.2023

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu riešení v oblasti obnoviteľnej energie, obehového hospodárstva, energetickej efektivity budov a miest a ďalších súvisiacich tém.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Verejné obstarávanie IKT služby Dodávateľ technológií