Výška dotácie
max. 30 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora prepájania inovatívnych startupov, korporácií a MSP (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva je určená na podporu vzťahov medzi inovatívnymi startupmi a priemyselnými korporáciami a MSP. Celkový rozpočet pre túto výzvu je 150 000 EUR a 5 najlepších startupov dostane 30 000 EUR jednorazový grant na implementáciu proof of concept (PoC) ich inovatívneho riešenia.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby