Výška dotácie
max. 1 500 000 €
Miera dotácie
40% - 75%
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov 52/PRV/2022

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzvaj je zameraná na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov ako napríklad technologického vybavenia, výstavby a modernizácie budov, investície do zlepšenia odbytu a ďalšie.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia, Veľké podniky

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby