Výška dotácie
max. 200 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora inovatívnych riešení v oblasti obehovej ekonomiky (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Ponúka váš podnik udržateľné riešenia pre sektor surovín? Prihláste sa do Booster Call a získajte finančnú podporu až do výšky 200 000 EUR a prístup do partnerskej siete EIT RawMaterials.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby