Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A

Podpora cyklodopravy (2024)

calendar
Od 1.9.2024
Do vyčerpania financií
calendar
Od 1.9.2024
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu a rozvoj cyklodopravy v obciach a mestách.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Kód výzvy:

PS8/2024


Ďalšie informácie:

Oprávnené aktivity:

  • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba líniovej infraštruktúry pre cyklistickú dopravu;
  • budovanie a rekonštrukcia prvkov
  • podpora kampaní na informovanie verejnosti regionálnej samosprávy v o prínosoch cyklodopravy

Oprávnení žiadatelia:

  • samosprávne kraje, obce a mestá, mimovládne organizácie

Celková alokácia:

  • 100 000 000 €

Grantové služby