Výška dotácie
max. 672 000 €
Miera dotácie
max. 92 %
Ostáva dní
Uzavretá

Podpora aktívneho začlenenia osôb v krízovej situácii v regiónoch dotknutých energetickou transformáciou (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je zabezpečiť dostupné základné poradenské služby pre cieľovú skupinu za účelom zmiernenia dopadov energetickej transformácie v regióne.

Oprávnené územie:

Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby