Výška dotácie
max. 200 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
Uzavretá

Ochrana prírody a krajiny

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, realizíciu schválených programov starostlivosti, realizáciou opatrení na udržiavanie poslania zoologických záhrad a udržanie priaznivého stavu chránených druhov biotopov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Veľké podniky, Podnikatelia, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby