Výška dotácie
max. 100 000 €
Miera dotácie
max. 95 %
Ostáva dní
Uzavretá

Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov (2022)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Podpora je zameraná na ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov a zlepšenie kvality života obyvateľov obcí, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v národných parkoch a na podporu trvalo udržateľného rozvoja týchto obcí.

Oprávnené územie:

Košický kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Verejné obstarávanie Stavebný dozor Architekt / projektant Právne služby Stavebné práce Posudzovanie vplyvov na ŽP IKT služby Dodávateľ technológií