Výška dotácie
10 000 € - 2 000 000 €
Miera dotácie
max. 70%
Ostáva dní
Uzavretá

Investície spojené s využívaním obnoviteľných zdrojov energie

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje investície do geotermálnych vrtov, využívanie biomasy zo živočíšnej prvovýroby. Je možné financovať aj výsadbu porastov rýchlo rastúcich drevín alebo iných trvalých energetických plodín.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Veľké podniky, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby