Výška dotácie
max. 80 000 €
Miera dotácie
max. 80 %
Ostáva dní
Uzavretá

INTERREG SK-PL: Fond malých projektov (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Finančný príspevok z tejto výzvy môžu získať malé projekty, ktoré realizujú aktivity súvisiace s kultúrnym a prírodným dedičstvom alebo cestovným ruchom v cezhraničnom regióne Slovenska a Poľska.

Oprávnené územie:

Košický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Mimovládne organizácie, Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby