Výška dotácie
300 000 - 1,5 mil. €
Miera dotácie
80 - 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

INTERREG SK-HU: Spoločné riadenie rizík (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy sú spoločné riešenia protipovodňovej ochrany a riadenia katastrof, zlepšovania kvality vody a odstraňovania znečistenia v cezhraničnom regióne Slovenska a Maďarska.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva, Akademický sektor, Podnikatelia, Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby