Výška dotácie
max. 1 800 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

INTERREG SK-AT: Zelenší pohraničný región (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora prispôsobenia sa zmene klímy a predchádzania rizikám katastrof a taktiež posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Podnikatelia, Štátna správa, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby