Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
  N/A

Identifikácia rizík, prevencia a reakcia na katastrofy spôsobené zmenou klímy (2024)

calendar
Od 1.4.2024
Do vyčerpania financií
calendar
Od 1.4.2024
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je zlepšiť pripravenosť na mimoriadne udalosti a nutnosťou prijať analytické a metodologické opatrenia, ktoré zabezpečia zber a vyhodnotenie dát a informácií, ako aj modelovanie a monitoring vývoja rizík spojených so zmenou klímy.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby