Výška dotácie
100 000 €
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
Uzavretá
Plán obnovy

Fast grants - Hackathony (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je výber piatich tém, na ktoré budú zorganizované hackathony s účasťou začínajúcich podnikov (startupov), IT spoločností, výskumných inštitúcií, univerzít, študentov a iných odborníkov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Štátna správa, Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Verejné obstarávanie IKT služby Dodávateľ technológií