Výška dotácie
1 500 000 €
Miera dotácie
100 %
Ostáva dní
  N/A

Dotácia na realizáciu pozemkových úprav (2022)

calendar
Od 16.8.2022
Do vyčerpania financií
calendar
Od 16.8.2022
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na výstavbu komunikácií vrátane poľných ciest medzi pozemkami, protierózne opatranie, opatrenia na ochranu životného prostredia a ďalšie aktivity.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby Verejné obstarávanie Stavebný dozor Architekt / projektant Právne služby Stavebné práce Preklenovací úver Poistenie Dodávateľ technológií