Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z eurofondov a iných zdrojov    


  (0)

Zobraz iba:

  (0)

Oblasť:

Lokalita:

Typ organizácie:

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Príspevok je zameraný na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

COVID 19
Od 7.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 800 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Fond pre včasnú diagnostiku koronavírusu

Cieľom vyčlenenej sumy Nadácie ESET je zabezpečiť potrebné vybavenie pre skvalitnenie a zrýchlenie diagnostiky, prevencie a zavedenia plošného testovania obyvateľstva na Slovensku v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

COVID 19
Od 2.4.2020   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

max. 300 000 €

Miera podpory

nie je stanovená

Implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja – Opatrenia 1., 2., 3.

Výzva zameraná na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja – Opatrenia 1., 2., 3.

Od 22.1.2021   Do podania žiadosti ostáva 40 dní - DO 12.4.2021

Výška dotácie

max. 9500 €

Miera podpory

podľa druhu opatrenia

Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK

Výzva je zameraná na podporu miestnej ekonomiky a vytvorinia podmienok pre širokú škálu miestnych výrobcov a možností odborného vzdelávania vo vidieckych oblastiach Nitrianskeho kraja.

Od 22.1.2021   Do podania žiadosti ostáva 40 dní - DO 12.4.2021

Výška dotácie

max. 5 500 €

Miera podpory

max. 90%

Posilnenie inštitucionálnej spolupráce s Rakúskom (špecifický cieľ 4.1)

Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce (napr. nadviazanie inštitucionálnej spolupráce s cieľom riešenia zdravotníctva, sociálneho začlenenia a riešenia problému chudoby; zlepšenie právneho a politického rá…

Od 9.12.2016   Do podania žiadosti ostáva   N/A - DO vyčerpania financií

Výška dotácie

min. 100 000 €

Miera podpory

90 % - 100 %

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk