Výška dotácie
10 tis. € - 200 tis. €
Miera dotácie
60% - 75%
Ostáva dní
Uzavretá

Zvyšovanie štandardov výkonnosti a funkčnosti malých a stredných podnikov (REACH)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Grant je zameraný podporu schválenia a vydania registračného práva hlavnému registrujúcemu a ďalej na získanie povolenia na výrobu, resp. dovážanie už registrovanej látky pre spoluregistrujúci subjekt. Z hľadiska zamerania projektu sa za oprávnené považujú iba projekty zamerané na vybrané odvetvia priemyslu. 

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Podnikatelia

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby