Výška dotácie
max. 4 000 000 €
Miera dotácie
90% - 100%
Ostáva dní
Uzavretá

Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní (2018) - projektové zámery

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva na projektové zámery podporuje obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, modernizáciu internátov či stavebné upravy areálov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Štátna správa, Podnikatelia, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby