Výška dotácie
max. 1 000 000€
Miera dotácie
90%-100%
Ostáva dní
Uzavretá

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl - projektové zámery

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Výzva podporuje rozvoj materských škôl. Je možné realizovať aktivity ako výstavba, rekonštrukcia a rozširovanie kapacít materských škôl ale aj zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov. Podporované je aj obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky, Podnikatelia, Akademický sektor, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby