Výška dotácie
nie je známe
Miera dotácie
nie je známe
Ostáva dní
  N/A

Zvýšenie dostupnosti systémov verejnej správy a rozvoj vládneho cloudu (2023)

calendar
Od 30.6.2023
Do vyčerpania financií
calendar
Od 30.6.2023
Do vyčerpania financií

Podporované oblasti:

Dofinancovanie úspešných subjektov z priamo riadených programov EÚ - testovacie a experimentálne zariadenia.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby