Výška dotácie
max. 9 000 €
Miera dotácie
max. 100 %
Ostáva dní
Uzavretá

Zvýšenie digitálnej a informačnej odolnosti pre občianske združenia a neziskové organizácie (2023)

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora neziskových organizácií, nadácií a občianskych združení v oblasti dolnosti voči dezinformáciam a dezinformačným kampaniama podpora proaktívnejšej komunikácie s verejnosťou či klientami.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

Malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne tri fiškálne roky pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekt.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Dodávatelia pre túto výzvu

Grantové služby