Výška dotácie
max. 3 000 000 €
Miera dotácie
95% - 100%
Ostáva dní
Uzavretá

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Medzi oprávnené aktivity patrí zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií; modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie; zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom, alebo inštalácia zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre spotrebu energie v budove.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Štátna správa

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby