Výška dotácie
10 000 € - 200 000 €
Miera dotácie
100%
Ostáva dní
Uzavretá

Zlepšovanie miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Z grantu je možné podporiť výstavbu/ rekonštrukciu/modernizáciu športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov a investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov. Financovať je možné aj odstraňovanie divokých skládok. Ďalšou aktivitou je napr. rozvoj podnikania- výstavba/ rekonštrukcia tržníc pe podporu predaja miestnych produktov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby