Výška dotácie
5 000 €- 180 000 €
Miera dotácie
nie je stanovená
Ostáva dní
Uzavretá

Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia

calendar
calendar

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť kvalitu materiálno-technického zabezpečenia pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Mimovládne organizácie

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

V databáze grantov a dotácií na portáli Grantexpert.sk nájdete aktuálne výzvy z eurofondov, plánu obnovy a ďalších zdrojov.

Oprávnení partneri:

Akákoľvek právnická osoba, t. j. verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu

Grantové služby