Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok v rybnom hospodárstve

Podporované oblasti:

Z grantu je možné podporiť stavebné investície do rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie hygienicko-sanitárnych režimov existujúcich spracovateľských kapacít, ako sú laboratória, umyvárne, hygienické zariadenia a pod. Ďalej sú to investície súvisiace s obstaraním nových, resp. s modernizáciou existujúcich strojov, prístrojov,  riadení, techniky a technológií.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky
Kód výzvy:       Detailné informácie:
Pre bližšie informácie o výzve sa prihláste, alebo si pozrite balíky predplatného

Výška dotácie

10 000 € - 100 000 €

Miera podpory

50 %

Od 7.3.2017

Do podania žiadosti ostáva

  N/A

-

DO vyčerpania financií
Služby k tejto výzve

Dobrá rada nad zlato

Získajte konzltáciu projektového nápadu.
Ušetrite čas hľadaním správneho grantu.
Vieme ako dlho budete čakať na peniaze grantu.
Postačí školenie?

Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.
Poradíte si sami?

Výborne!
Zadajte Váš projektový nápad a
môžete začať pracovať na žiadosti.

Ihneď po zadaní nápadu a
priradení k výzve môžete
kontaktovať špecialistov,
ktorí pripravia všetky potrebné prílohy.
Prečo s Grantexpert.sk?
Preverených nápadov
500+
Získaných dotácií
€ 1 231 334
Vyškolených žiadateľov
284


Výzvy a granty v rovnakej podporovanej oblasti

Podpora propagácie vinárstva pre vinársky rok 2020/2021

Výzva je zameraná na podporu vinárov prostredníctvom propagácie v členskom štáte EÚ s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov.

NOVÁ VÝZVA
Do podania žiadosti ostáva 21 dní - DO 15.10.2020

Výška dotácie

max. 100 000 €

Miera podpory

max. 50%

Podpora malých projektov (2020)

Výzva je zameraná na podporu malých projektov predovšetkým v oblasti vzdelávania a informačných technológií.

Do podania žiadosti ostáva 21 dní - DO 15.10.2020

Výška dotácie

max. 10 000 €

Miera podpory

max. 100 %

Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Primárnym cieľom výzvy je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

Do podania žiadosti ostáva 67 dní - DO 30.11.2020

Výška dotácie

max. 18 000 €

Miera podpory

max. 95%

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk